top of page
vault-plm-2021-lockup-610x66.webp

Vault PLM ile ürün yaşam döngüsünün tüm süreçlerini yönetin.

Vault PLM nedir?

Vault PLM, kurumsal çapta işbirliği ve ürün yaşam döngüsü yönetimi için Vault Professional'ı Fusion 360 Manage ile birleştirir.

  • Verilerinizi ve süreçlerinizi yönetin

  • Ürününüzün yaşam döngüsünün kontrolünü elinize alın

  • Verileri diğer iş sistemleriyle entegre edin

  • Ürünlerinizi iyileştirip pazara daha hızlı sunun

Vault PLM Özellikleri

Ürün veri yönetimi
product-data-management-large-1920x969.webp

Merkezi veri yönetimi ile işbirliğini geliştirin ve verilerinizi yeniden kullanıma hazırlayın, revizyonları izleyin, hataları azaltın ve üretkenliği artırın.

Değişiklik Yönetimi
change-management-large-1920x969.webp

Değişiklik isteklerini ve değişiklik taleperini gönderin, izleyin ve onaylayın.

Yeni ürün geliştirme
new-product-introduction-npi-large-1920x969.webp

Proje şablonlarını yapılandırın, yeni ürün geliştirme süreçlerini ve görevleri ürün hattına, takıma veya role göre standartlaştırın.

Kalite Yönetimi
quality-management-large-1920x969.webp

Sorunları önlemek için kalite iş akışlarını otomatikleştirin, değişiklikleri izleyin, kaydedin ve kalite ölçümlerini analiz edin.

Malzeme listesi (BOM) 
bill-of-materials-bom-management-large-1920x969.webp

Kuruluşunuz genelinde güncel malzeme listesi bilgilerini gerçek zamanlı olarak yönetin, görselleştirin ve paylaşın.

Tedarikçi işbirliği
supplier-collaboration-large-1920x937.webp

Teklif verme, satın alma ve tedarikçi yönetimi bilgileriyle küresel tedarik zincirinize 7/24 bağlı kalın.

bottom of page