top of page

Sürdürülebilirlik

Cadbim HP Catalyst 3-Star Badge

Cadbim HP Amplify Impact

3-Star Catalyst

İş Ortağı ünvanına sahiptir

Çalışanlarımızı eğitmekten satışlarımızı sürdürülebilirlikle yönlendirmeye kadar, müşterilerimizin de etki yaratmasına yardımcı olduğumuz projelerimiz sayesinde Cadbim 2022 yılından itibaren HP Amplify Impact 3-Star Catalyst İş Ortağı ünvanıyla ödüllendirilmiştir.

2025 yılına kadar hedefimiz 5-Star Catalyst İş Ortağı statüsüne terfi etmektir.

cadbim sürdürülebilirlik HP sertifikası

Yönetimin Mesajı

Mehmet Bülent Şiri – Genel Müdür

CADBİM olarak sürdürülebilir bir yaşam için,  dünyaya ve üzerindeki yaşama değer verip, doğayı ve üzerinde yaşayan diğer canlıları da düşünerek tutarlı bir yaşam şekli değişikliğine gitmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda atacağımız adımlarda insanlara saygıyı ve dünyayı önemsemek kararlarımızın merkezinde olacak.

 

Dünyamızda kuraklık ve çölleşme her yıl artmaktadır. Bu alanda hepimiz için hayati önem taşıyan yaşam alanları, temiz hava, su kaynakları ve iklim değişikliği ile mücadele için ağaçlandırmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Gelecek nesillerin kuraklık ve çölleşme ile mücadelesinde şimdiden onlara destek olmak adına fidanlar dikiyoruz.

 

Şirketimizin çok önemsediği ve üzerinde çalıştığı bir diğer konuda Toplumsal Cinsiyet eşitliği olup bu konuda önce çalışanlarımızı ve çevremizdekileri bilinçlendirmek çabasındayız. Toplumsal cinsiyet eşitliği en basit tanımı ile kadınların ve erkeklerin hayatın her alanına eşit olarak katılabilmelerine olanak sunulmasıdır. Oysaki dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini oluşturan kadınların ve kız çocuklarının hayata katılımı noktasında bu eşitsizlik en büyük engeli teşkil etmektedir. Ülkemizde ve tüm dünyada kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sona ermesi, kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılmaları ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu düşünceyi ilke edinen şirketimizde 5 ayrı departmanın 3 tanesinin başında kadın yöneticiler bulunmaktadır. Bu değerlerin çalışanlarımız tarafından anlaşılması, desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve bu inançla eğitimler düzenliyoruz.

 

Amacımız önümüzdeki dönemlerde birlikte çalıştığımız kurum ve firmalarla iş birliği yaparak bu konunun önemine dikkat çekmek ve yapılacak çalışmaları genişletmektir. Biz inanıyoruz ki gelecek ancak sürdürülebilir değerlerle güzel olacaktır.

Ege Orman Vakfı Fidan Bağışı Projemiz

cadbim hatıra ormanı - ege orman vakfı

Sürdürülebilir bir dünya için ormanlarımızın önemini biliyoruz ve gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak adına çalışıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız orman yangınlarının yıkıcı etkisini biraz olsun azaltabilmek için Ege Orman Vakfı aracılığı ile yürütmüş olduğumuz projemiz kapsamında Cadbim'den satın alma yapan tüm müşterilerimiz adına fidan bağışında bulunduk.

Tam iki bin fidandan oluşan bir hatıra ormanını bölgemize kazandırdık. 2021 ve 2022 yıllarına yayılan ve yaklaşık altı ay süren projemiz kapsamında dört yüzün üzerinde farklı Autodesk müşterimiz adına diktiğimiz fidanların sertifikalarını kendilerine elektronik ortamda ulaştırıp, telefonla bilgilendirdik ve onların da bu sürecin bir paydaşı olmalarını sağladık.

cadbim hatıra ormanı - ege orman vakfı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çalışmalarımız

Cadbim 2016 yılından beri BM sürdürülebilirlik ilkelerinden beşincisi olan "toplumsal cinsiyet eşitliği" konusunda farkındalık yaratıcı etkinlikleri desteklemektedir. Şehrimizde Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Meltem Kolday'ın kurduğu bölgemizin ilk ve tek uluslararası sürdürülebilir kalkınma öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluk kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi amacı ile 7 yıldır, 16 gün süren "Orange the world" aktivism eylemlerini düzenlemektedir. CADBİM 7 yıldır şirket çalışanlarıyla bu etkinlik içinde bulunmakta ve çalışmalara sponsor olmaktadır.Bu sene UN Türkiye Mukim Koordinatörü Mr. Alvaro Rodrigues, UNWOMEN, UNHCR, UNIC ve UNFPA yetkilileriyle birlikte toplam 15 farklı  ülkeden, 27 farklı üniversite, lise, ortaokul öğrencileriyle tamamlanan Turuncu Zirve'ye  (Orange Summit) destek olabildiğimiz, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için çaba sarf ettiğimiz için gururluyuz.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli bir temeldir. Son yıllarda bu konuda belirli ilerlemeler yaşanmış olsa da ülkemizde ve dünyada aşılacak çok yol olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda farkındalığımız artırmak ve kadınların her türlü ayrımcılıktan kurtulmuş bir toplumda yaşam haklarına destek amacıyla şirket içi eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. Meltem Kolday’ın “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi ile hem konu hakkındaki bilgilerimizi tazeledik hem de yeni şeyler öğrendik. Bu konunun dünya genelindeki hassasiyeti nedeniyle önümüzdeki yıl tüm partnerlerimizi çalışmalara dahil etme kararlılığındayız.

cadbim toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi
cadbim toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi
cadbim toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi

Lösev – Lösemili Çocuklar Vakfı

Mandalina Hasatı Gönüllülüğü

Toplumsal dayanışmaya verdiğimiz önemin bir gereği olarak Lösev’in mandalina bahçelerini ziyaret ettik ve hasat döneminde onlara katkı sağladık. Tamamen doğal yollarla yetiştirilen ve hiçbir kimyasal içermeyen mandalinaların, dallarından toplanıp satışa hazır hale gelene kadarki tüm süreçlerini deneyimledik. Sürdürülebilir tarım ve yerel üreticilerin desteklenmesi konusundaki farkındalığımızı arttırdık.  Kamu yararına faaliyet gösteren Lösev ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin, derneğin çok değerli misyonuna ve hasta çocuklarımızın hayatlarına olumlu yansımalarından gurur duyduk.

cadbim - lösev mandalina hasadı
cadbim - lösev mandalina hasadı
cadbim - lösev mandalina hasadı
bottom of page