top of page

Autodesk Revit Structure Eğitimi

Autodesk Revit Structure eğitimi, özellikle yapısal mühendislik, mimarlık, inşaat mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında çalışan veya bu alanlarda kariyer hedefi olan kişiler tarafından alınabilir.


Eğitim İçeriği:


1: Autodesk Revit Structure Giriş

Autodesk Revit Structure'ın tanımı ve avantajları

Revit Structure'ın kullanım alanları ve temel arayüz özellikleri


2: Proje Oluşturma

Proje dosyalarının oluşturulması ve ayarlanması

Yapılandırma ayarlarının tanımlanması

Yapısal tasarım için temel ölçülerin belirlenmesi


3: Yapısal Simgeler ve Kodları

Yapısal sembollerin ve kodların kullanımı ve tanımlanması

Yapısal projelerinde kullanılan terminoloji ve standartlar


4: Yapısal Şemaların Çizimi

Yapısal şema çizimlerinin yapısı ve özellikleri

Yapısal bileşenlerin yerleştirilmesi ve bağlantı elemanlarının oluşturulması

Yapısal bileşenlere özelliklerin tanımlanması


5: Betonarme Tasarımı

Betonarme tasarımı için gerekli bilgiler

Betonarme bileşenlerin tanımlanması ve oluşturulması


6: Çelik Tasarımı

Çelik tasarımı için gerekli bilgiler

Çelik bileşenlerin tanımlanması ve oluşturulması


7: Teknik Çizimlerin Hazırlanması

Teknik çizimlerin hazırlanması ve görünüm ayarları

Yapısal proje dosyalarının çıktıları

Üretim dosyalarının kontrolü ve değiştirilmesi


Bu eğitimde Autodesk Revit Structure'ın temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek hedeflenmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler, Revit ile yapısal tasarım için gerekli sembollerin, kodların ve terminolojinin kullanımını öğreneceklerdir. Ayrıca, yapısal şema çizimi, betonarme tasarımı, çelik tasarımı ve teknik çizim hazırlama konularında da bilgi sahibi olacaklardır.

bottom of page