top of page

Revit HVAC Eğitimi

Autodesk Revit HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) eğitimi, mekanik ve elektrik mühendisliği, yapısal mühendislik, mimarlık, inşaat mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında çalışan veya bu alanlarda kariyer hedefi olan kişiler tarafından alınabilir.


Eğitim İçeriği


1: Autodesk Revit HVAC Giriş

Autodesk Revit HVAC'nin tanımı ve avantajları

Revit HVAC'nin kullanım alanları ve temel arayüz özellikleri


2: HVAC Sistemleri ve Terminoloji

HVAC sistemleri ve terminolojisi hakkında temel bilgiler

HVAC sistemlerinin çeşitleri ve bileşenleri kütüphane mantığı


3: HVAC Sistemlerinin Oluşturulması

HVAC sistemlerinin oluşturulması için gerekli ayarlamaların yapılması

HVAC bileşenlerinin tanımlanması ve bağlantılarının oluşturulması

HVAC bileşenlerinin özelliklerinin tanımlanması


4: HVAC Bileşenlerinin Modifikasyonu

HVAC bileşenlerinin modifikasyonu için gerekli ayarlar

HVAC bileşenlerinin çeşitli senaryolarda analizi


5: HVAC Sistemlerinin Analizi

HVAC sistemlerinin çeşitli senaryolarda analizi

HVAC sistemlerinin performansının değerlendirilmesi

HVAC sistemlerinin tasarımı için kullanılan terminoloji ve standartlar yazılımda kullanımı


6: HVAC Teknik Çizimlerinin Hazırlanması

HVAC teknik çizimlerinin hazırlanması ve görünüm ayarları

HVAC proje dosyalarının çıktıları

Üretim dosyalarının kontrolü ve değiştirilmesi


Bu eğitimde Autodesk Revit HVAC'nin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek hedeflenmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler, HVAC sistemleri ve terminolojisi hakkında temel bilgilere sahip olacaklar ve HVAC bileşenlerinin tanımlanması, bağlantıları ve özellikleri hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, HVAC sistemlerinin analizi ve tasarımı için gerekli terminoloji ve standartlar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Son olarak, HVAC teknik çizimlerinin hazırlanması ve üretim dosyalarının kontrolü hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Autodesk Revit HVAC yazılımını kullanarak HVAC sistemleri oluşturabileceklerdir.

bottom of page