top of page

AutoCAD Plant 3D Eğitimi

Kullanıcıların AutoCAD Plant 3D kullanarak tasarım, modelleme ve dokümantasyon yapabilmesi için gerekli becerileri kazandırır. Mühendisler, mimarlar, teknik çizimciler ve tasarımcılar, endüstriyel tesislerin planlama, tasarım ve inşası gibi alanlarda çalışanlar katılabilir.


Eğitim İçeriği:


1: AutoCAD Plant 3D Kullanıcı Arayüzü

Uygulamanın genel tanıtımı

Arayüz öğeleri

Çalışma alanları

Özelleştirme seçenekleri


2: Çizim Yönetimi

Çizim oluşturma

Çizim ölçekleri

Çizim düzenleme ve değiştirme


3: Nesne Yönetimi

Nesnelerin özellikleri

Nesneleri düzenleme ve değiştirme

Nesnelerin özelliklerini görüntüleme ve ayarlama


4: Çizim Çıktıları

Çıktı ayarları

Çizimlerin kaydedilmesi ve dışa aktarılması

PDF dosyalarının oluşturulması


5: Boru Hatları

Boru hatları tanıtımı

Boru hatları oluşturma

Boru hatları düzenleme ve değiştirme


6: Ekipmanlar

Ekipmanlar tanıtımı

Ekipmanlar oluşturma

Ekipmanlar düzenleme ve değiştirme


7: Modelleme

Modelleme araçları

Modelleme teknikleri

Modelleme stratejileri


8: Dokümantasyon

Dokümantasyon ayarları

Dokümantasyon hazırlama

Dokümantasyon çıktıları


9: Kütüphane oluşturma

Speklerin hazırlanması

3 boyutlu kütüphane elemanları ekleme


Bu eğitimi tamamlayan kişiler, AutoCAD Plant 3D'nin kullanıcı arayüzünü, çizim yönetimini, nesne yönetimini, boru hatlarını, ekipmanları, modelleme tekniklerini ve dokümantasyonu öğreneceklerdir. Endüstriyel tesislerin planlama, tasarım ve inşası gibi alanlarda çalışanların bu eğitim ile kolay bir şekilde tasarımı oluşturabilmesi ve çıktı alabilmesini sağlanması amaçlanmaktadır.


bottom of page