top of page

Autodesk Inventor Nastran Eğitimi

Autodesk Inventor Nastran eğitimi, mühendislik alanında çalışan veya bu alanda kariyer hedefi olan kişiler tarafından alınabilir. Yeterlilik olarak 3D modelleme ve mühendislik analizi hakkında temel bilgiye sahip olmak gerekmektedir.


Eğitim İçeriği:


1: Autodesk Inventor Nastran Analize Giriş

Inventor Nastran Analiz arayüzü ve temel ayarlar

Tasarım verilerinin analize hazırlanması


2: Statik Analiz

Farklı malzemelerin özellikleri ve seçimi

Basit yükleme senaryoları

Gerilme, deformasyon ve güvenlik faktörü analizleri


3: Dinamik Analiz

Dinamik yüklerin tanımlanması

Modal analiz ve frekans tepki analizi

Transient analiz


4: Termal Analiz

Sıcaklık yükleri ve termal yayılım analizi

Isı transferi analizleri


5: İleri Düzey Analizler

Lineer olmayan analiz

Optimizasyon teknikleri ve sonuçların yorumlanması


6: Proje Tabanlı Uygulamalar

Farklı senaryolarda tasarım analizi yapma

Gerçek hayat problemlerinin çözümü için uygulama örnekleri


Bu eğitimde Autodesk Nastran'ın temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek hedeflenmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler, yapısal ve modal analizin temelleri, malzeme özellikleri ve yüklemelerin tanımlanması, modelleme iş akışı, termal analiz, doğrusal ve doğrusal olmayan analiz, dinamik analiz ve optimizasyon analizinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

bottom of page