top of page

Fusion 360 Analiz Eğitimi

Autodesk Fusion 360 analiz eğitimi, mühendislik alanında çalışan veya bu alanda kariyer hedefi olan kişiler tarafından alınabilir. Yeterlilik olarak 3D modelleme ve mühendislik analizleri hakkında temel bilgiye sahip olmak gerekmektedir.


Eğitim İçeriği:


1: Fusion 360 Analiz' e Giriş

Fusion 360 Analiz arayüzü ve temel ayarlar

Tasarım verilerinin analize hazırlanması


2: Statik Analiz

Farklı malzemelerin özellikleri ve seçimi

Basit yükleme senaryoları

Gerilme, deformasyon ve güvenlik faktörü analizleri


3: Dinamik Analiz

Dinamik yüklerin tanımlanması

Modal analiz ve frekans tepki analizi

Transient analiz


4: Termal Analiz

Sıcaklık yükleri ve termal yayılım analizi

Isı transferi analizleri


5: İleri Düzey Analizler

Lineer olmayan analiz

Optimizasyon teknikleri ve sonuçların yorumlanması


6: Proje Tabanlı Uygulamalar

Farklı senaryolarda tasarım analizi yapma

Gerçek hayat problemlerinin çözümü için uygulama örnekleri


Eğitime katılanlara Autodesk Fusion 360'ın temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmeyi hedeflemekteyiz. Bu eğitim sonucunda katılımcılar tarafından yapısal ve modal analizin temelleri, malzeme özellikleri ve yüklemelerin tanımlanması, modelleme iş akışı kavramları ve termal analiz, doğrusal ve doğrusal olmayan analiz, dinamik analiz ve optimizasyon analizi gibi analiz türlerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

bottom of page