top of page

Autodesk Factory Design Utility Eğitimi

Bu eğitim ile fabrikanızın yerleşim planını şematik olarak nasıl düzenleyebileceğinizi, aynı zamanda 3 boyut katı model görünümünü nasıl elde edebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Bu sayede üretim sürecindeki darboğazları nasıl kontrol edebileceğinizi ve olası hataları nasıl önleyebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. AutoCAD ve Autodesk Inventor yazılımlarını kullanabilen , fabrika yerleşim tasarımı yapmak isteyen, tasarımcılar, planlama uzmanları ve  makina mühendisleri katılabilirler.  


Factory Design Utilities Arayüzü 

AutoCAD ortamında kullanım 

Autodesk Inventor ortamında kullanım 

Autodesk Navisworks ortamında kullanım  


Fabrika Yerleşimini 2 boyut olarak düzenlemek 

Fabrika binasının oluşturulması 

Asset (Varlık) Kütüphane Tarayıcısı 

Kütüphane İçeriklerini 2 boyut yerleşime aktarma 

2 boyut yerleşimi tamamlama  


Fabrika Yerleşimini 3 boyut olarak düzenlemek 

Kütüphane (Asset) İçeriklerini Inventor ortamına aktarma 

Inventor ile kütüphane içerikleri dışındaki varlıklar ile çalışma 

Kütüphane içeriklerini yayınlama  


Autodesk Navisworks’te Tüm Fabrikayı Bir Araya Getirmek 

Navisworks ile temel yerleşim içinde sanal gezinme 

Montaj sıraları ve çakışma tespiti  


Fabrika Yerleşim Kütüphane İçeriği Oluşturma 

AutoCAD ortamında varlık (Asset) oluşturma 

Yapılandırılabilir varlık-içerik oluşturma 

Autodesk Inventor dışındaki CAD kaynaklarından içerik, varlık oluşturma  


Bu eğitimin sonunda Autodesk Factory Design Utilities yazılımını etkin kullanarak fabrika yerleşimlerinizi oluşturmak için gerekli olan tüm temel araçları ve iş akışlarını öğrenmiş olacaksınız. 

bottom of page