top of page
Autocad
AutoCAD Map 3D
Autocad Model tabanlı GIS

Model tabanlı GIS haritalama yazılımımız, planlama, tasarım ve yönetimi destekleyen CAD ve GIS verilerine erişim sağlar.  Map 3D araç seti ile şunları yapabilirsiniz:

  • Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanarak uzamsal verilere doğrudan erişin

  • Doğrudan yer-uzamsal verileri düzenleyin

  • Sektörel İşletme Modelleri ile altyapı sistemlerini yönetin

Map 3D araç seti özellikleri

Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanın
Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanın

Çeşitli CAD/GIS veri formatları ve koordinat sistemlerinden gelen uzamsal verilerle çalışın.

ArcGIS'e bağlanın
ArcGIS'e bağlanın

ArcGIS ve Map 3D arasındaki veri akışını kolaylaştırın ve özellik bilgilerini güncel tutun.

DWG ve GIS arasında veri dönüştürün
DWG ve GIS verileri arasında veri dönüştürün

MapImport ve MapExport kullanarak yüksek duyarlıklı veri dönüştürmeleri gerçekleştirin.

Yer-uzamsal verileri doğrudan düzenleyin
Yer-uzamsal verileri doğrudan düzenleyin

Standart AutoCAD komutlarını kullanarak ESRI SHP, MapInfo ve Oracle gibi GIS veri kaynaklarına göre verileri düzenleyin.

Koordinat geometrisi uygulayın
Koordinat geometrisi uygulayın

Nesne oluştururken doğru geometri girmek için koordinat geometrisi (COGO) girdi komutları kullanın.

Çizim temizleme eylemleri yürütün
Çizim temizleme eylemleri yürütün

Çizim temizleme sayesinde sık yapılan taslak çizimi ve sayısallaştırma hataları için otomatik ve zaman kazandıran düzeltmeler yapın.

Sektörel işletme modüllerini kullanın
Sektörel işletme modüllerini kullanın

Çeşitli altyapı sistemlerini verimli bir şekilde yönetmek için akıllı uygulama modüllerini kullanın.

Verileri akıllı endüstri modellerine dönüştürün
Verileri akıllı endüstri modellerine dönüştürün

GIS verilerini dönüştürerek akıllı sektör modelleri oluşturun ve yönetin.

Stil ve tema uygulayın
Stil ve tema uygulayın

Stil düzenleyiciyi kullanarak stilleri kolayca güncelleyin ve farklı değerleri belirten veriler görüntülemek için temalardan faydalanın.

Topolojiler oluşturun
Topolojiler oluşturun

Müşterilerin hatalı bir pompadan yapılan sistem çıkışını tanımlamak gibi faydalı hesaplamalar yapmak için topolojiler oluşturun.

Araçlarla verileri analiz edin
Araçlarla verileri analiz edin

Verileri analiz etmek için tampon bölge, izleme ve uzamsal sorgular gibi güçlü işlevler kullanın.

bottom of page