top of page
< Back

PLM - Ürün Yaşam Döngüsü Projeleri

PLM Entegrasyon projenizi CADBİM danışmanlığı ile tamamlayın. Fikir aşamasından hurdaya ayrılıncaya kadar ürün yaşam döngüsünü yönetin.

PLM - Ürün Yaşam Döngüsü Projeleri

Etkili PLM ile Ürünleri Pazara Daha Hızlı Getirin

Pek çok üretim kuruluşu, tasarım süreçlerini yerel formlar, özel elektronik tablolar ve e-posta kombinasyonuyla manuel olarak yönetmek için çok fazla zaman harcıyor. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), üreticilerin ürün yaşam döngüsü boyunca süreçleri, insanları ve verileri kolayca birbirine bağlamasını sağlar. PLM uygulayan işletmeler, artan karlılığı, sürdürülebilir büyümeyi ve daha kaliteli ürünlerin piyasaya daha hızlı sunulmasını sağlar.
Geleneksel olarak, yüksek maliyetler ve karmaşık altyapı gereksinimleri, PLM yazılımının kullanımını büyük şirketlerle sınırladı. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler sayesinde, her büyüklükteki şirket artık kritik iş bilgilerini yakalamak ve tüm ürün geliştirme aşamalarında fayda sağlayacak araçları ve süreçleri entegre etmek için PLM'den yararlanabilir.
 

Kanıtlanmış Bir Yaklaşım

Ürün geliştirme en iyi uygulamalarını elde etmek ve şirketinizin daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmasına yardımcı olmak için kapsamlı bilgiden yararlanın. Mevcut ortamınızın değerlendirilmesi, kişiselleştirilmiş, kapsamlı bir uygulama planı hazırlamanıza yardımcı olur.
 
Darboğazları Ortadan Kaldırın: Ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca görünürlük, süreklilik ve verimlilik sağlamak için gerekli bilgileri paylaşmak üzere tüm proje yaşam döngüsü sistemlerinin tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlayın. Yeni ürünleri pazara daha hızlı sunun ve proaktif süreçlere daha fazla zaman ayırın.
Hızlı dağıtım: CADBİM’in ihtiyaç alanlarını analiz eden, sorunu tanımlayan ve bir çözüm üreten PLM hizmetleri uzmanlarıyla ortak olduğunuzda hızlı ve verimli bir dağıtım gerçekleştirin.  
Güvenilir Uzmanlık: CADBİM’in PLM hizmetleri uzmanlarından oluşan deneyimli kadrosuna, her türden ve ölçekten şirketin PLM yoluyla süreç iyileştirmesine yardımcı olma konusunda geniş deneyime sahip olduğuna güvenebilirsiniz. Ekip ayrıca, şirketlerin başarılı olması için neye ihtiyaç duyduğunu belirleme konusunda da uzmandır ve PLM uygulamanızın başarılı olmasını sağlamak için öneriler, eğitim ve destek sağlamak üzere buradadır.

Değişimin kontrolünü ele almaya, süreç darboğazlarını ortadan kaldırmaya, ürün geliştirme projelerinin zirvesinde kalmaya ve iş sistemlerini birbirine bağlamaya hazır mısınız?
bottom of page