top of page
< Back

İnşaat Teknolojisi Süreç Analizi

Ekiplerin nasıl yapılandırıldığı, hangi süreçleri ve yazılımları kullandıkları, dış paydaşlarla nasıl iletişim kurdukları ve işbirliği yaptıkları dahil olmak üzere müşterilerimizin operasyonlarını analiz ediyoruz.

İnşaat Teknolojisi Süreç Analizi
Kâr, kalite ve müşteri memnuniyetini artırmak için inşaat teknolojinizi en üst düzeye mi çıkarıyorsunuz? İnşaat Teknolojisi Süreç Değerlendirmesi, süreçlerinizi iyileştirmek ve anında yatırım geri dönüşü sağlamak için kısa öneriler sunar. İnşaat teknolojilerine özgü zorlukları ve engelleri ortaya çıkarıyor ve bu zorlukların üstesinden gelmek için bir eylem planı geliştiriyoruz. Süreç sonunda, başarınız için bir yol haritası sağlayan uzman gözlemlerimiz, yorum ve önerilerimizle birlikte kapsamlı bir analiz belgesini sağlıyoruz.

İnşaat Süreci Zorlukları

* Teknoloji harcamalarınızdan istenen yatırım geri dönüşünü alamamak
* Çalışanlar yeni uygulamalar ve eğitimlere hızlı cevap vermekte zorlanmaları
* Kaçırılan son tarihler, yeniden çalışma veya teknoloji sorunları nedeniyle ortaya çıkması
* Çoklu yazılım çözümlerinin karışıklık ve verimsizlik yaratması
* Proje bilgilerinin proje aşamalarında yer değiştirmesi, kaybolması ve ortak araçlarda sunulamaması
* Sahadaki ve ofisteki çalışmaların tekrarı, verimlilik ve veri bütünlüğünün kaybına neden olması
* Proje paydaşları ile iletişimin çağ dışı kalmış yöntemlerle ve kaydı tutulmadan yapılması

Çözümümüz

Süreç analizimiz, farkında olmadığınız kişiler de dahil olmak üzere, tasarım teknolojilerinizde yaşadığınız zorlukları ortaya çıkarır. Birlikte bu zorlukların üstesinden gelmek için bir eylem planı geliştiririz. Analizimizin sonunda elde ettiğiniz, gözlemlerimiz, yorumları ve harekete geçirilebilir önerileri içeren, bir yol haritası sunan kapsamlı bir analiz belgesidir.

Faydaları

* İnşaat paydaşlarıyla yönetim uyumu
* BIM model verilerinin bulut teknolojisi ile daha verimli kullanılması
* İşletmelerin en iyi uygulamalar ile avantaj kazanması
* Ofis ve saha arasında daha iyi iletişim ve işbirliği
* Çeşitli paydaşlar arasında doküman yönetimi ve bilgi alışverişi için optimize edilmiş iş akışları
* Azalan proje çalışması ve değişiklik talepleri
* Tutarlı ve modern proje şablonları, standartları ve içeriği
* Artan otomasyon, gelişmiş veri doğruluğu ve verimlilik sağlaması
bottom of page