AUTODESK INVENTOR NASTRAN


CAD ile bütünleşik gelişmiş mekanik simülasyon

 

 

CAD içinde çalışan gelişmiş sonlu elemanlar analiz aracı

Sektörün güvendiği Autodesk Nastran çözücüyü kullanarak gelişmiş mekanik simülasyonu doğruca CAD sisteminizin içinde kullanın

CAD sisteminiz ile bütünleştirilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar analiz (FEA) aracı olan Autodesk® Nastran® In-CAD™ yazılımı gücünü Autodesk® Nastran® çözücüsünden alır ve lineer ve lineer olmayan gerilim, dinamik ve ısı transferi gibi birçok analiz türünü kapsayan bir simülasyon alt yapısı sunar. Bu tekil ürün bir ağ lisansı olarak
sunulur ve çok sayıda CAD platformuna hizmet ederek tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu sayede birden çok tek platformlu simülasyon teknolojisine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. En gelişmiş simülasyon teknolojisini CAD ile bütünleşik bir iş akışında sunar ve böylece doğru ürünler üretebilmeniz için sizi destekler.

3B CAD ile bütünleşik araç

Giderek daha rekabetçi bir hale gelen küresel pazar beklentilerini karşılamak amacıyla imalat firmaları kârlılığı korurken bir yandan da sürekli yenilik yapma, geliştirme döngülerini ve pazara sürme sürelerini kısaltma ve sahada hataları önlemeye yönelik yoğun bir baskı ile karşı karşıyadır. CAD ile bütünleşik FEA teknolojisinin ürün geliştirme sürecinize getirebileceği çok güçlü faydalar vardır. Gelişmiş analiz mühendislerin tasarımlarını gerçek dünya davranışına yöneltmelerini ve performansa yönelik ürün kalitesini üretim öncesinde optimize etmesini sağlar. Bu özellik yenilikçilik, daha iyi kalite, daha düşük maliyet ve minimum hasarlı bölge anlamına gelir.Bütünleşik bir iş akışı sunan Autodesk Nastran In-CAD süreçlerdeki aksaklıkları ortadan kaldırır. Üretkenliğinizi artırmanıza yardım eder, uyumluluk sorunlarını giderirken aynı zamanda size sektör genelinde tanınmış profesyonel düzeyde bir FEA platformu sunar. Autodesk Nastran In-CAD güçlü bir FEA teknolojisi sağlarken bildiğiniz arayüz, kullanım kolaylığı, entegrasyon ve sisteminizin
tümleşiklik özelliğini korur:

  • Autodesk Inventor ve SolidWorks kullanıcıları için kullanım kolaylığı Autodesk Nastran In-CAD, gelişmiş FEA teknolojisini doğruca Autodesk® Inventor® yazılımına ve SolidWorks®'e dahil ederek çok sayıda tekil platformlu simülasyon teknolojisi kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Katı ve yüzey modelleme özelliklerini FEA ön ve son işleme için kullanabilmeyi sağlar.
  • Tanıdığınız arayüz ve iş akışı—Tek pencere üzerinden CAD/FEA deneyimi size FEA modelinizi geliştirirken CAD sisteminiz ileaynı görünüm ve hissi, menüyü ve ağaç tipi yapıyı sunar, böylece ürünlerde daha önce yapamadığınız küçük değişiklikleri yaparken simülasyonu sıkça kullanmanızı sağlayacak bir iş akışına olanak tanır.
  • Güçlü CAD model geçişi ile bütünleşiktir CAD modellerinin farklı FEA platformlarına aktarılmasından kaynaklanan uyumluluk sorunlarını ortadan kaldırarak eğitim ihtiyacınızı azaltın ve üretkenliğinizi koruyun. Her bir değişiklikte kurulumu yeniden oluşturmaksızın tasarım yinelemelerinin nasıl yapılacağını hızla keşfedin.
  • Gerçek geometri ilişkiselliği—Doğrudan CAD sisteminiz üzerinden parça geometri verilerine erişilir ve doğru geometri ilişkiselliği korunur; böylece işi doğrulama amacıyla tekrarlamak zorunda kalmaksızın modelinizde kolayca değişiklik yapabilirsiniz. FEA ve CAD verilerinin tam ilişkiselliği ile olasılık senaryolarını kolayca keşfedin ve konseptleri doğrulayın.

Autodesk Nastran çözücü

Autodesk® Nastran®, yapıların ve mekanik bileşenlerin lineer ve lineer olmayan gerilme, dinamik ve ısı transferi özelliklerini analiz etmedeki hassas doğruluğu ile tanınmış ve sektör çapında kabul görmüş, genel kullanıma yönelik bir sonlu elemanlar analizi (FEA) çözücüsüdür. Autodesk Nastran çözücü, kompleks simülasyonlar için daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayan son derece gelişmiş simülasyon teknolojisi Autodesk® Simulation Mechanical yazılımı için bütünleşik çözüm platformudur.

İleri Seviye Analiz Tasarım alternatiflerinin geçerliliği ve konsept doğrulamasının keşfedilmesi için temel analiz ile başlayın ve güçlü analiz araçlarına ihtiyaç duyulduğu takdirde ve duyulduğu anda gelişmiş analize geçin. Autodesk Nastran In-CAD temelden ileri düzeye, lineer ve lineer olmayan, dinamik analizler ve güçlü otomatik darbe
ve düşme testlerine kadar çok çeşitli analiz özeliklerine sahiptir. Yorulma, yüksek hızlı ve aşırı deformasyon etkisi için açık çözümlü FEA gibi çok çeşitli özel analiz türleri ve kompozitler için gelişmiş teknikler de bulunur. Gelişmiş analiz özellikleri şunları içerir:

  • Lineer Olmayan: Büyük yer değiştirmeler/ dönüş, büyük gerinimler, plastik-kalıcı şekil değişimleri, hiperelastiklik, akma ve daha fazlası gibi gelişmiş lineer olmayan çözümleri hesaplar.
  • Termal: Termal yüklere maruz kalan yapıların analizini destekler. Zaman içinde değişen lineer ve lineer olmayan termal sınır koşulları ile ısı transferi sorunlarını çözer (örneğin güç dalgalanmaları).
  • Yorulma: Tekrarlı yüklere maruz kalan parçaların ömrünü belirler ve yorulma süresini ve yorulma hasarını hesaplamak için bir lineer statik veya rastgele titreşim yanıt analizini kolayca genişletir.
  • Burkulma: Yükler altında stabiliteyi değerlendirir; basma yüklerinin yol açtığı ani burkulma hasar modlarının yapılarını inceler.
  • Dinamik Tepki: Geçici veya frekansa bağlı yüklere tabi olan yer değiştirmeleri, yükleri, gerilmeleri ve gerinimleri belirler.

Kapsamlı malzeme modelleri

Malzeme verileri tasarımdaki mühendislik simülasyonunun doğruluğu açısından yaşamsal önem taşır. Metal, kompozitler, kauçuk ve plastik gibi malzemelerin simülasyonu kullanıcıların bir ürünün nasıl performans göstereceği veya nasıl başarısız olabileceği hakkında daha çok şey öğrenmesine yardımcı olur. Autodesk Nastran In-CAD, çok kapsamlı lineer ve lineer olmayan bir dizi materyal desteği, ürünlerin gerçek dünya davranışlarını daha iyi anlamanızı sağlar.

Lisanslama

Autodesk Nastran In-CAD tüm mühendisler için yüksek kalitede simülasyonu sağlar. Nastran In-CAD, Autodesk Inventor ve SolidWorks gibi çok sayıda CAD platformuna hizmet eden bir ağ lisansı olarak sunulur. Böylece ilk yatırım maliyetini ve sonraki yıllık bakım maliyetlerini azaltır. Değeri artırılan bu çözüm aynı zamanda birden fazla alanda çalışan bir ağ lisans yöneticisini de içerir. Böylece yazılım, farklı projeler, farklı bölgesel ve küresel ekipler arasında kolaylıkla paylaşılabilir. Ağ lisanslandırma sayesinde kullanıcılar, CAD sistemleri ne olursa olsun sonuçları diğerleri ile paylaşabilir.

Autodesk simülasyon yazılımı portföyü

Autodesk Nastran, Autodesk mekanik simülasyon çözümünün bir parçasıdır. Autodesk Nastran, sektörde tanınmış bir FEA çözücüsüdür ve karmaşık simülasyonlara hassas sonuçlar sunar. Autodesk® Nastran® In-CAD™ yazılımı ise CAD ile bütünleşik FEA simülasyonu sunar. Autodesk® Simulation Mechanical yazılımı da ürün performansını tutarlı bir şekilde öngören, tasarımları optimize eden ve üretim öncesinde ürün davranışını doğrulayan tam bir mekanik simülasyon çözümüdür.

Autodesk ayrıca tasarımlarınızı optimize ederek ve doğrulayarak ürün performansını öngörmenize yardımcı olan ek simülasyon araçları sunar. Autodesk® Simülasyon Ürün Ailesi ve Autodesk'in Sayısal Modelleme çözümleri mekanik, yapısal, sıvı akışlı, termal, kompozit ve plastik enjeksiyon kalıplama simülasyon araçlarını ürün geliştirme sürecine dahil ederek, maliyeti ve pazara sürme süresini azaltmanıza yardım eder. Autodesk’insunduğu esnek simülasyon çözümleri, kendi bilgisayarınızda veya bulut üzerinde çözümlemeler yapmanıza olanak sağlayarak üretkenliğinizi artırır.
Hemen Teklif Alın


 Biz Sizi Arayalım
Diğer Ürünler