top of page

Autodesk Revit 2022 Yeni Özellikler

Çizelge İyileştirmeleri (Çizelgeler için Split & Place Aracı)

Autodesk Revit 2022 versiyonuna kadar farklı paftalara çizelgeleri bölerek yerleştirmek artık mümkün.

Inventor - Revit İşbirliği

Yapı ve üretim sektörlerinin artan iş birliğinin ile birlikte iki sektörün kullandığı Autodesk yazılımları önemli ölçüde birlikte çalışabilirliği önemsemekte ve bu doğrultuda geliştirmeler almaktadır. Bu anlamda Autodesk Revit ve Autodesk Inventor yazılımlarının birlikte çalışabilirliği arttırılmıştır. Böylece yapı sektöründe oluşturulan bir modelin üretim detaylarına sahip bir modele dönüştürülmesini sağlamak Autodesk Inventor ve Autodesk Revit iş birliği ile mümkün olmaktadır.

Çoklu Değer (Varies) Göstergesi

Aynı veya farklı yapı elemanları seçildiğinde boyutlandırma bilgileri, etiketler, malzeme bilgileri vb. yapı elamanına ait detayları içeren parametrelerin karşısında bir bilgi bulunmamaktaydı. Bu bilginin bulunmaması çoğu kez özellikle malzeme bilgisi gibi parametreler için herhangi bir malzeme bilgisi girişi yapmadığımızı düşündürtmekteydi. Fakat Autodesk Revit 2022 versiyonu ile gelen VARIES değeri ile yapılan çoklu seçimlerde ilgili parametrelerin çoklu değerlere sahip olduğunu görüntüleyebiliyoruz.

Çoklu Kategori Etiketi

Autodesk Revit 2022 versiyonu ile farklı yapı elemanlarına hızlı bir şekilde etiket ekleyebilmek mümkün.


Donatıları Grup Halinde Hareket Ettirmek

Autodesk Revit 2022 versiyonu ile grup halindeki donatıların tekil olarak hareket ettirlimesi, aynı donatı grubu içerisindeki sarılma bölgesinin ayarlanabilmesi gibi bir takım donatı ayarlamaları yapmamıza imkan tanımaktadır.


Etiket (Tag) İyileştirmeleri

Autodesk Revit 2022 versiyonu ile proje içerisinde kullanılan etiketlerin properties paneli içerisinde bulunan angle parametresi üzerinden istenilen açı değerinde döndürülebilmesi mümkün olmakta ve etiketler çoklu okları sayesinde birden fazla elemana bağlanabilmektedir. Ayrıca Autodesk 2022 versiyonu ile Curatin Wall Mullions için etiketin geldiğini de görüyoruz.


Export PDF (Export Seçeneği Altına Eklenen PDF Formatı)

Autodesk Revit 2022 öncesinde proje görünümleri ve dokümanlarının dışarı PDF formatında aktarabilmek için Print komutu kullanmaktaydık . Revit 2022 versiyonu ile birlikte Export komutu altından görünümlerinizi ve dokümanlarınızı PDF formatında dışarı aktarmamız mümkün olmaktadır. Print seçeneği altında yapabileceğimiz bütün özel ayarları içerisinde bulunduran EXPORT PDF, PDF dosya isminin özelleştirilmesi ve proje bilgilerine göre doğru olarak işlenmesi için bir takım ayarlamaları içerisinde bulundurmaktadır. Autodesk Revit 2022 ile gelen bu özellik sayesinde PDF dosyalarınızda yaşanacak isim karışıklıklarının önüne geçmek artık çok kolay.

Generative Design İyileştirmeleri

Autodesk Revit 2021 versiyonu ile birlikte kurulu olarak gelen Generative Design modülü 2022 versiyonu ile tasarımlarını geliştirmeniz için bir takım özellikler sunmaktadır. Revit için yeni Dynamo node larını inceleyelim.

İki Nokta ile Donatı Çizimi

Autodesk Revit 2022 versiyonu ile iki nokta seçimi imkanıyla daha kolay, doğru ve hızlı donatılar oluşturmamıza imkan tanımaktadır.Taperad Wall –Slanted Wall Profilini Düzenleme (Edit Profile)

Oluşturulan duvarın özellikler (properties) paneli içerisinde bulunan Cross-Section parametresi istenilen açı değerinde Slanted (Eğimli) duvar olarak ayarlanabilir. Fakat 2021 versiyonunda Slanted Wall profilini düzenlemek mümkün olmamaktaydı. Autodesk REVIT 2022 versiyonu ile eğimli duvar profili düzenleyebilmek mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra Cross-Section parametresine istenilen iç ve dış açı değerlerini yönetebildiğimiz Taperad (Konik) duvar seçeneği eklenmiş bulunmaktadır. Bu sayede Autodesk Revit 2022 versiyonu ile farklı formalarda duvar yaratabilmek kolay ve zevkli hale gelmektedir…

Yeni Model Bar Diameter Parametresi

Autodesk Revit 2022 ile gelen Model Bar Diameter Parametresiyle boyuna donatıların yarı çaplarını, donatıların kendi içlerinde çakışma kontrolünü sağlayarak değiştirebilirsiniz. Böylelikle uygulanması mümkün olmayan donatı yerleşimleri hakkında size bilgilendirme sağlamış olur.
8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page