top of page

Autodesk Fusion 360 Yazılımının Kabiliyetini Arttıran Eklentiler

Autodesk Fusion 360 yazılımının teknik kabiliyetlerini artırmak amacıyla ilave uzantıları lisansınıza ekleyebilirsiniz. Gelişmiş işleme ( 4-5 eksen pozisyonlama , takım yolu kırpma v.b. CAM işlemleri ), üretken tasarım ( Generative Design), veri yönetimi (Manage) , eklemeli imalat (Additive Build), nesting gibi uzantıları beraber inceledik.


#autodesk #fusion360 #extension #design #cad #cam #cae #gelişmişişleme #üretkentasarım #veriyönetimi #eklemeliimalat #nesting #generativedesign #additivemanufacturing #manage #cadbim

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page