Biz Sizi Arayalım

REVIT MEP MEKANİK SİSTEM EĞİTİMİ

 • Revit MEP Mekanik Sistemin ve Bim Sisteminin Tanıtılması
 • Kullanıcı Arayüzünün Tanıtılması
 • Bir Projenin Açılması
 • Projenin Kaydedilmesi
 • Görüntü Ayarları ve Komutları
 • Temel Modifiye Komutlarının anlatılması
 • Mimari Projenin Altlık Olarak Kullanma
 • Model Ve Linklerin Revitte Yönetilmesi
 • Kat Planları ile Çalışma
 • Görünüş Şablonları Oluşturma
 • Asma Tavan Planları Oluşturma
 • Mekanik Ayarların Revit’te yapılması
 • Kanal Tiplerinin Ayarlanması     
 • Kanalların Projede Çizilmesi
 • Mekanik Family Tanımlama Projede Kullanma
 • Mekanik Cihaz Ekleme
 • Havalandırma Menfezi Ekleme
 • Taze Hava Kanalı Ekleme
 • Dönüş Havalandırma Kanalı Ekleme
 • Havalandırma Kanalı Aksesuar ve Bağlantı Elemanlarının Eklenmesi
 • Havalandırma Kanalı Boyutlandırma
 • Mahal Tanımlamalarının Yapılması
 • HVAC Zonu Oluşturma
 • Kanallara İzolasyon Ekleme
 • HVAC Zonu Oluşturma
 • Hidronik Borulama19
 • Isıl Yük Analizleri Yapma
 • Kanal Bağlantı Yöntemleri
 • Sihhi Tesisat Planının Oluşturulması
 • Tesisat Elemanlarının Projeye Alınması
 • Armatürlerin plana eklenmesi
 • Boru Tiplerinin Oluşturulması
 • Boru Ve Vana Ayarlamalarının Yapılması
 • Borularda İzolasyon Ayarları
 • Boruların Çap Ayarı
 • Atık Su Sistemlerinin Oluşturulması
 • Temiz Su Sistemlerinin Oluşturulması
 • Sıhhi tesisatta ekipman yerleşimlerinin yapılması
 • Yangın Sisteminde Spriklerinin Yerleşimi
 • Sprik Borulama Sistemi
 • Ölçülendirmelerin Yapılması
 • Çakışma Kontrollerinin Yapılması
 • Etiketlemelerin Yapılması
 • Metraj Listelerinin Çıkarılması 
 • Kesit ve Detaylarla Çalışma
 • Lejant Hazırlama Yöntemleri
 • Proje Paftalarının Hazırlanması
 • Proje Export Yöntemleri
 • Family Oluşturma Yöntemleri