Biz Sizi Arayalım

REVIT MEP ELEKTRİK SİSTEMİ EĞİTİMİ

 • Revit MEP Elektrik Sistemi ve Bim Sisteminin  Tanıtılması
 • Kullanıcı Arayüzünün Tanıtılması
 • Bir Projenin Açılması
 • Projenin Kaydedilmesi
 • Görüntü Ayarları ve Komutları
 • Temel Modifiye Komutlarının anlatılması( Taşıma, Kopyalama,döndürme v.s)
 • Mimari Projenin Altlık Olarak Kullanma
 • Model Ve Linklerin Revitte Yönetilmesi
 • Kat Planları ile Çalışma
 • Görünüş Şablonları Oluşturma
 • Asma Tavan Planları Oluşturma
 • Elektriksel Sistem Ayarlarının Yapılması
 • Kablo Kanallarının Çizilmesi
 • Elektrik Ekipmanlarının Projeye dahil edilmesi
 • Prizlerin Yerleştirilmesi
 • Panoların Yerleştirilmesi
 • Mahallerin Oluşturulması
 • Elektrik Linye Oluşturulması
 • Aydınlatma Armatürlerinin Yerleştirilmesi
 • Anahtarların Yerleştirilmesi
 • Kuvvetli Akım ve Zayıf Akım Sistemlerinin Oluşturulması
 • Anahtar Devresi Oluşturma
 • Kablo Tavası Oluşturma
 • Kablolamaların Yapılması
 • Pano Listelerinin Oluşturulması
 • Pano Yük Dağılımlarının Ayarlanması
 • Ölçülendirmelerin Yapılması
 • Çakışma Kontrollerinin Yapılması
 • Etiketlemelerin Yapılması
 • Metraj Listelerinin Çıkarılması 
 • Kesit ve Detaylarla Çalışma
 • Lejant Hazırlama Yöntemleri
 • Proje Paftalarının Hazırlanması
 • Proje Export Yöntemleri
 • Family Oluşturma Yöntemleri