Biz Sizi Arayalım

BIM 360 EĞİTİMİ

 • BIM 360 Hesabını Etkinleştirmek

Giriş Yapma veya Hesap Açma

 • BIM 360 Kullanıcı Ara Yüzü

Hesap / Proje Seçici

Modül Seçici

Tab

İkinci Sekmeler

Yardım Menüsü ve Autodesk Profili

Öğrenme Paneli

 • BIM 360 Modülleri

Hesap Yönetimi

Proje Yönetimi

Doküman Yönetimi

Analiz

Proje Ana Sayfası

Tasarım İşbirliği

Saha Yönetimi

Model Koordinasyonu

Proje Yönetimi

 • Account Administration Modül Kullanıcı Ara yüzü

Hesap / Proje Seçici

Modül Seçici

Projeler Sekmeleri

Üyeler Sekmeleri

Şirketler Sekmeleri

Analytics Sekmeleri

Ayarlar Sekmeleri

 • Hesap Yönetimi

Hesap Profili Oluşturma

Hesap Yöneticilerini Ekleme

İş Birimleri Atama

Yönetici Hareketlerini Takip Etme

 • Proje Oluşturmak

Hizmetleri Etkinleştirme

Hizmetlere Proje Yönetici Ekleme / Davet Etme

Projeyi Arşivlemek

 • Üye Ekleme

Üye Ekleme / Davet Etme

Kullanıcı Davet Etme

Üye Listesini BIM 360 a Aktarma

Üyeleri Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma
Tekrar Davetiye gönderme
Üye listesini Dışa Aktarma

 • Şirketler Oluşturma
 • Hesap Analizi
 • Project Admin Modül Kullanıcı Ara Yüzü

Üyeler Sekmesi

Projeye Üye Ekleme /Rol Atama

Hizmetlere Erişim

Şirketler Sekmesi

Hizmetler Sekmesi

Hizmetleri Yönetme

Hizmetlere Proje Admin’i Ekleme

Issues İzin Seviyeleri

Yeni Sorun Oluşturma

Yeni Root Causes oluşturma

Profile Tab

Proje Profilini Düzenleme

Projeyi Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma / Arşivleme

 • Project Home Modül Kullanıcı Ara Yüzü
 • Insight Modül Kullanıcı Ara Yüzü
 • Project Management Kullanıcı Ara Yüzü

RFIs (Request For Information – Bilgi İsteği) Oluşturma

Submitals (Gönderi) Oluşturma

 • Document Management Modül Kullanıcı Ara Yüzü

Klasör

BIM 360 Docs’a dosya aktarma

Klasör Menü Özellikleri

Klasör İzin Seviyeleri Ayarları

Attributes (Öz Nitelik) Ekleme

PDF Viewer Ayarı

Abone Ayarı

Proje Dosyası More Menü Özellikleri

Proje Dosyasını Kopyalama-Taşıma-Paylaşma-Silme

Assignment (Görev) Düzenleme

Attribute (Öz Nitelik) Düzenleme

Versiyonları Karşılaştırma

Reviews (Onaylı İş Akışına) Sunma

 • Document Management Modül Proje Toolbar ile Çalışma

Versiyonları Karşılaştırma

Biçimlendirme Oluşturma

Sorunlar Oluşturma

 • Design Collaboration Modül Kullanıcı Ara Yüzü

Takımlar Oluşturma

Zaman Çizelgesi ile Çalışma

Design Collaboration’a Proje Atma

Takımlar ve Setler Halinde Çalışma

Paket Oluşturma

Versiyonları Karşılaştırma Değiiklikleri Gözlemleme

İşbirliği Araç Setleri İle Çalışma