Biz Sizi Arayalım

AUTOCAD MECHANICAL EĞİTİMİ

Bölüm 1 :  Autodesk Mechanical Genel Kullanıcı Arayüzü

                   Model Tarayıcı ( Model Browser )

                   Komut Şerit Panelleri ( Ribbon Panel )

                   Kullanıcı Arayüzünün Özelleştirilmesi

                   Hızlı Menü

 

Bölüm 2 :  Mechanical Özel Çizim Komutları           

                   Eksen Çizgileri ( Centerline )

                   Özelleştirilmiş dikdörtgen, kare oluşturma ( Rectangles, Square )

                   Taramalar ( Hatch ) ( 45 deg. 13 mm / 0.5 inch, 135 deg. 4.7 mm/0.19 inch vb. )

                   Yardımcı Çizgiler ( Construction ) ( Ray Mode , Construction Lines) 

                   Görünmez Çizgileri Gizleme ( Hide Situation)

                   Kesit Alma Çizgileri ( Section Line)

                   Detay Görünüş Oluşturma ( Detail View) 

                   Kısmi Kesit Çizgileri ( Break - out Line)

                   Kaynak Gösterimleri ( Weld Representation )

                   Eskiz Düzenleme Araçları (Modify) (PowerCopy, Erase (AMPOWERERASE), Fillet (AMFILLET2D), Chamfer (AMCHAM2D) vb.)

                  Katmanların oluşturulması ve düzenlenmesi (Layers) (Mechanical Layer Manager (AMLAYER)

 

Bölüm 3 :  Ek Açıklamalar ve Düzenlemeleri

                  Eskizleri ölçülendirme (Dimension) (Power Dinemsion, Multiple Dimension vb.)

                  Sembol görüntüleri ve düzenlemeleri (Symbol) (Leadere Note, Surface Texture vb.)

                  Pozlama ve düzenlemeleri (Balloon)

                  Reçete ve parça listeleri hazırlama ve düzenlemeleri (Bom) (BOM, Assembly Properties vb.)

                  Sayfa, antet hazırlama, parça ve delik tabloları oluşturma (Sheet) (Title Border, Part List, Hole Chart vb.)

 

Bölüm 4 :  Hazır Malzeme, İçerik Komutları

                   Hazır kütüphane malzemeleri (Library) (Content Libraries, Content Manager, New Content)

                   Bağlantı elemanları ve şablonlar (Fasteners) (Screw Templates, Screw Connection vb.)

                   Delik delme ve çeşitleri (Holes) (Through Hole, Tapped Blind Hole vb.)

                   Mil oluşturma ve hesaplamaları (Shaft) (Shaft Generator, Plain Bearing vb.)

                   Çelik profiller, sızdırmazlık elemanları (Parts) (Steel Shapes, Plugs, Sealing Rings vb.)

                   Hesaplamalar ve analizler (Calculation) (FEA, Chains / Belts vb.)

                   Yardımcı araçlar (Tools) (Power View, Update Content vb.)

                   Motorlar (Motors)